I meritportföljen samlar du beskrivningar av arbetserfarenheter, utbildningar och övriga erfarenheter. Kanske saknas papper på tidigare erfarenheter och då kan man samla egna beskrivningar av alla erfarenheter som kan vara intressanta. Meritportföljen innehåller även ett cv och eventuella betyg och intyg.

Meritportföljen synliggör erfarenheter på ett snyggt och strukturerat sätt samtidigt som den synliggör kompetenser. Kompetenserna kan sedan prövas genom en yrkesbedömning på en arbetsplats eller en validering. Meritportföljen kan förstås också visas upp för framtida arbetsgivare, eller studie- och yrkesvägledare om det t ex är aktuellt med studier.

 

I Meritportfölj på Merit får du

  • stöd med att dokumentera och sammanställa meriter
  • en personlig coach som är med dig i hela processen
  • hjälp med värdering av betyg
  • flerspråkiga coacher
  • möjlighet till en yrkesbedömning eller validering inom ditt yrkesområde

 

Hur gör du för att börja?

Om du är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du söka tjänsten Meritportfölj via din handläggare.