Vill du lära dig den svenska som du behöver för att arbeta inom servicebranschen? Då kan du kombinera dina sfi-studier eller dina sas-studier med orienteringskurs Yrkessvenska – Service.

Just nu finns det många arbeten inom servicebranschen, till exempel:

  • restaurang och kök
  • hotell
  • hemservice
  • lokalvård
  • försäljning

Orienteringskursen Yrkessvenska är 10 timmar i veckan, och du studerar samtidigt sfi eller sas på din vanliga skola. Orienteringskursen är under max 20 veckor.

Du tränar på att prata, diskutera, läsa, skriva, höra utifrån teman från branschen som till exempel: service och bemötande, söka jobb, hygien, näringslära etc. Tillsammans med din lärare gör du en individuell planering med dina tider och ditt innehåll. Vilket innehåll just du har beror på vilket yrke du är intresserad av.

Du kommer att träffa yrkeslärare och sfi-lärare och du kommer att arbeta både i grupp och med ditt eget material i Merits lärportal. Det kommer att bli många studiebesök för att lära känna branschen och om du vill och är intresserad kan du också få praktik i branschen.

När kursen är slut får du ett intyg som visar kursens innehåll.

 

Anmälan och kontaktperson

Du kan läsa kursen Yrkessvenska på Merit om du studerar

  • sas (svenska som andraspråk)
  • Sfi studieväg 1 – kurs B, C och D
  • Sfi studieväg 2 – kurs B, C och D
  • Sfi studieväg 3 – kurs C och D

Anmäl dig direkt på Lärcentrum, Järnvägsgatan 35, Helsingborg eller kontakta oss på Merit.

 

Kursstart:

Varje måndag.