På Merit i Ystad kan du få coachning i Stöd och matchning och stöd med att söka jobb. Du kan också få stöd med att göra en meritportfölj eller studera yrkessvenska. Läs mer här till höger.

Välkommen!