Sfi på Merit

آموزش زبان سوئدي sfiدر مریت

خوش آمدید به بخش زبان آموزی کاری سوئدی در مریت.

برنامه ای این آموزشگاه از تجریه های کاری شما و تحصیلات شما سر چشمه میگیرد بدین دلیل که راه زبان آموزی را و راه کار را برای شما آسانتر و سریعتر سازدشما سوئدی ای را می آموزید که از آن در محل کاری خود استفاده میکنید و همچنان در تحصیل خود و در زندگی روزمره ای خود استفاده میکنید– فامیل، خانه مدرسه، و در اقتصاد شخصی و غیره.

چرا باید مریت را انتخاب کرد؟

برای تجربه کاری شما توجه جدی صورت میگیرد

جدول اوقات دلخواه – شما میتوانید اوقات درسی خود را خود تون انتخاب کنیدـ اگر قبل از ظهر میخواهید بیایید و یا بعد از ظهر، در غروب و یا هم از طریق کمپیوتر از خونه تون درس بخوانید (دیستانس)

در اینجا معلم های موجود است که به زبانهای مختلف صحبت میکندزبانهای که آنها بلدند عبارتند از زبان فارسی، دری، پشتو، عربی، انگلیسی، کردی، سربی، بوسنیایی، کورواتسی، سپانیوی و اوردو

رهنماهای کاری که تماسهای بیشمار با شرکت های مختلف دراد همرای شما کمک میکند که برای جستجوی کار برنامه ریزی کنید

مریت یک مدرسه ای کوچک است با محل قشنگ و معلم های ذیرک و خوش آیند

مریت طریقه ای مودرن و با ترقی دارد که با استفاده ار پلتفورم دیجیتال، کمپیوترهای دستی، آیپد ها، اکتیفبورد، اپهای مختلف درسی دروس را برای دانش آموزان می آموزد

تلاش های اضافی برای آموزش تلفظ سوئدی میشود

امکانات برای تماس های جدید – در حال سفر آموزشی بر یک کارگاه، سفر، کنفرانسها و در حال درسی با معلم ها و دانش آموزان

کمک سي وي و پرونده تجربوي کارهای قبلی

آموزش کمپیوتر

دسترسی برای وای فای مجانی و استفاده از کمپیوتر ها بدون ساعات درسی

کورس های مختلف زبان سوئدی

بخش آموزشی اولکورس های  A, B, C, D

بخش آموزشی دومکورس های C, D ,B

بخش آموزشی سومکورس های C, D

اوقات آغاز

هر هفته

خودرا شامل کنید

در هیلسینگبوری

برای بخش زبان آموزی  Växjölöftet vuxenutbildning  بروید و به آنها اطلاع دهید که شما میخواهید برای آموزش زبان سوئدی مریت را انتخاب کنید

از طریق کمپیوتر

آدرس

Kungsgatan 9

شما میتوانید که مستقیم با ما در تماس شوید و به آدرس های ذیل و شخص ذیل مراجعه کنید

Storgatan 17, plan 3