Från och med hösten 2022 kommer Skolverket att finansiera språkfrämjande kompetensutvecklande insatser för personal i förskolan.

Merit genomför insatserna som erbjuds chefer, beslutsfattare och personal i de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet.