مرسته او لارښوونه

مریت له تاسره مرسته کوي که ته غواړې کار ومومې او یا هم که غواړې چې کوم تحصیل پیل کړې! کوم لارښوونکي چې په مریت کې کار کوي ډېرې اړیکي لري له هغه شرکتو سره چې غواړي خلکو ته کار ورکړي. هغه شرکتو او اردارې رستورانونه دي هوټلونه دي د عامې روغتیا ادرارې دي ښوونځي دي ساختماني شرکتونه دي ترانسپورتي شرکتونه دي آی ټي یا در د انټرنیټ شرکتونه دي د لوجیستیک ادارې دي او ځینې نورې ادرارې او شرکتونه دي. که چیرې د کار لاره د یوې زدکړې یا کوم تحصیل له لارې وي نو له تاسو سره به یو د پوهې او د کارلارښوونکی مرسته وکړي.

ته د مرستې او لارښوونې په پروژه کې درې درې میاشتې وخت لرې او په دې وخت کې ته خپله له خپل لارښوونکي سره هرشی پلان کوې، هغه شیان چې ستا په اند ستا د کار او ډېره سي او کلکه مرسته د کار په موندلو کې در سره وشي او له هر څه مخکې چې ته داسې یو شرکت پیدا کړې چې ته وکولای شې هلته کار په کې پیل کړې.

لارښوونکي، لوستل یې پیل کړه

ولې باید د مرستې او لارښوونې د پروژې لپاره مریت کې غوره کړې؟

ځکه چې دلته د کار او د تحصیل د پیدا کولو ریښتوني امکانات دي

یو ځانګړی لارښوونکی په ټول بهیر کې درسره وي

د ځانګړو شرکتونو ځانګړي لارښوونکي شته دلته چې ستاسو تجربې له مختلفه شرکتونو سره وصل کوي

یوه جدي او ریښتونې لیدنه زمونږ له خوا له تا سره کیږي

یوه ځانګړې فضا لرو چې ستا به خوښه شي

او زمونږ لاښوونکي په مختلفه ژبو باندې خبرې کوي

څه باید وکړې چې دا پروژه پیل کړې؟

له خپلې د هندلګرې یا له خپل مسول یا مسولې سره چې د کار په اداره کې یې لرې اړیکې ونیسه او ورته ووایه چې ته غواړې د مرستې او لارښوونې پروژه په مریت کې پیل کړې! د کار د ادارې لینک؟

کله چې د کار ادارې څخه مونږ ته خبر راسي چې تا مونږ غوره کړي یو نو ستا ځانګړی لارښوونکی یا لارښوونکې له تاسره اړیکه نیسي چې ستا د لومړي ځل لپاره وویني

ته کولای سې چې له مونږ سره دا اوس په اړیکه کې شې

زمونږ پاڼه په فیسبوک کې خوښه کړئ

knapp Facebook