Sfi në Merit

Mirësevini në sfi bazuar në punë në Merit. Shkollimi bazohet në përvojat e tua dhe planet për të ardhmen që rruga për të zotëruar gjuhën suedeze të jetë sa më e shkurtër. Ti do të mësosh gjuhëm që të nevojitet në punë, shkollë apo në jetën e përditshme- familje, shtëpi, ekonomi private etj.

 

Pse duhet të zgjedhësh Merit?

 • Aftësitë tuaja dhe planet në fokus
 • Kohë të përshtatshme – ti e përshtat vet orarin me kohë qe të përshtaten – paradite, pasdite, mbrëmje, distancë dhe fleksible.
 • Trajnues-gjuhe që flasin gjuhë të ndryshme – për shembull arabisht, dari, anglisht, kurde, gjuhën perse, pashto, serbe, boshnjake, kroate, spanjolle dhe urdu.
 • Trajnues-pune me rrjet kontaktesh në firma qe ju mbështesin në rrugën e punësimit.
 • Një shkollë më e vogël me lokale inspiruese dhe mësues të pëlqyer.
 • Metoda moderne dhe të ndryshme me platforma digjitale, activeboard, apps, kompjutera, tabletë etj.
 • Ushtrime shqiptimi extra
 • Mundësi të ndërtoni një rrjet kontaktesh përmes ekskurzioneve, vizitave, mysafirëve të ftuar etj.
 • Portofol meritash me cv
 • Ushtrime elemtare med kompjuter
 • Mundësi shfrytëzimi të kompjuterëve dhe rrjetit ëi-fi edhe pas orarit te mësimit.