Sfi në Merit

Mirësevini në sfi bazuar në punë në Merit. Shkollimi bazohet në përvojat e tua dhe planet për të ardhmen që rruga për të zotëruar gjuhën suedeze të jetë sa më e shkurtër. Ti do të mësosh gjuhëm që të nevojitet në punë, shkollë apo në jetën e përditshme- familje, shtëpi, ekonomi private etj.

Pse duhet të zgjedhësh Merit?

 • Aftësitë tuaja dhe planet në fokus
 • Kohë të përshtatshme – ti e përshtat vet orarin me kohë qe të përshtaten – paradite, pasdite, mbrëmje, distancë dhe fleksible.
 • Trajnues-gjuhe që flasin gjuhë të ndryshme – për shembull arabisht, dari, anglisht, kurde, gjuhën perse,pashto, serbe, boshnjake, kroate, spanjolle dhe urdu.
 • Trajnues-pune me rrjet kontaktesh në firma qe ju mbështesin në rrugën e punësimit.
 • Një shkollë më e vogël me lokale inspiruese dhe mësues të pëlqyer
 • Metoda moderne dhe të ndryshme me platforma digjitale , activeboard, apps, kompjutera, tabletë etj.
 • Ushtrime shqiptimi extra
 • Mundësi të ndërtoni një rrjet kontaktesh përmes ekskurzioneve, vizitave, mysafirëve të ftuar etj.
 • Portofol meritash me cv
 • Ushtrime elemtare med kompjuter
 • Mundësi shfrytëzimi të kompjuterëve dhe rrjetit ëi-fi edhe pas orarit te mësimit.

Kurset-sfi:

 • Studieväg 1: kurs A, B, C dhe D
 • Studieväg 2: kurs B, C dhe D
 • Studieväg 3: kurs C dhe D

Start: Çdo javë

Regjistrohu në sfi në Merit

Lajmërohu në Växjölöftet vuxenutbildning dhe trego që dëshiron të studiosh në Merit!
Adresa: Kungsgatan 9 i Växjö

Mund të na kontaktosh edhe direkt:

Storgatan 17 plan 3, Växjö