Kompetenslyft i förskolan

Från och med hösten 2022 kommer Skolverket att finansiera språkfrämjande kompetensutvecklande insatser för personal i förskolan. Merit genomför insatserna som erbjuds chefer, beslutsfattare och personal i de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet. Vi erbjuder insatsen på plats i din kommun och anpassar upplägget efter er verksamhet. 

 

Vi finns i: 

Blekinge och Skåne län

Östergötlands, Södermanlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län

Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebro och Värmlands län

Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län