Kompetenslyft i förskolan

Från och med hösten 2022 kommer Skolverket att finansiera språkfrämjande kompetensutvecklande insatser för personal i förskolan. Merit genomför insatserna som erbjuds chefer, beslutsfattare och personal i de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet. Vi erbjuder insatsen på plats i din kommun och anpassar upplägget efter er verksamhet.

Här finns vi!

Område A:
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län

Område C:
Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebro och Värmlands län.

Område D:
Östergötlands, Södermanlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län

Område E:
Skåne och Blekinge län: