I Malmö kan du studera sfi på distans, få coachning i Stöd och matchning och stöd med att söka jobb. Du kan även delta i Kompetenslyft i förskolan, Care Merit Ukraina – Planera för arbete och mycket mer!

Välkommen!

 

knapp Facebook  Besök gärna får Facebooksida.