Vill du lära dig den svenska du behöver för att jobba inom ditt yrke?

Behöver du stöd i svenska språket före eller under en praktik eller

yrkesutbildning?

 

På Merit lär du dig förstå, tala, läsa och skriva precis den svenska som du behöver i ditt yrke! Du studerar på olika sätt, individuellt och i grupp – alltid med en lärare på plats. Du får det språkliga stöd du behöver för att kunna klara av en praktik eller utbildning på bästa sätt. Du kan också få chans att pröva på svenskan ute på en arbetsplats i ditt yrke.

Yrkessvenska är en språkutbildning inriktad på den svenska som är typisk för varje arbetsplats.

Du får samtidigt kunskap om den svenska arbetsmarknaden och utvecklingen inom ditt yrke och bransch.

 

Kunskapskrav:

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

 

knapp Facebook Yrkessvenska på Facebook