Välkommen till

Yrkessvenska på Merit

 

Målet för Yrkessvenska är att deltagaren ska få kunskaper i svenska inom sitt yrkesområde för att självständigt kunna fullfölja en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning. Yrkessvenska är en insats både inför och under praktik, arbete eller arbetsmarknads–utbildning.

 

Målgrupp

Deltagarna kan vara nyanlända eller ha bott i Sverige en längre tid. De kan ha olika studiebakgrund och olika yrkeserfarenheter, och det krävs inga förkunskaper i svenska. Gemensamt för alla är behovet av att stärka sina svenskkunskaper inom sitt yrkesområde. Inom målgruppen finns t ex:

• personer som senare ska delta i en arbetsmarknadsutbildning eller praktik

• personer som redan deltar i en arbetsmarknadsutbildning

• personer som behöver utveckla sin yrkessvenska för framtida praktik eller arbete

• personer som redan har en praktikplats eller en anställning

• personer som har en bestämd yrkesinriktning och behöver utveckla yrkesspråket som komplement till t ex sfi

 

Yrkessvenska A

Yrkessvenska A är en förberedande insats på heltid eller halvtid. All språkträning sker inom deltagarens yrkesområde. Yrkessvenska A inleds och avslutas med en språkbedömning inom yrkesområdet. Rikttiden för Yrkessvenska A är 3 månader på heltid eller 6 månader på halvtid. Insatsen genomförs antingen på distans online, där fjärrundervisning med videomöten ingår, eller på plats på Merit.

För att planera insatsen behöver anvisningen till Yrkessvenska A kompletteras med information till yrkessvenska@meritutbildning.com om yrkesinriktning samt planering efter yrkessvenska, dvs vad insatsen ska förbereda inför.

 

Yrkessvenska B i kombination med arbetsmarknadsutbildning

Yrkessvenska B är ett stöd i språkinlärningen under en pågående arbetsmarknadsutbildning. All språkträning sker inom deltagarens yrkesområde. Insatsen planeras i samråd med AUB-anordnaren och genomförs 1 dag i veckan, antingen på distans online, där fjärrundervisning med videomöten ingår, eller på plats i AUB:s eller Merits lokaler. Anvisningstiden är individuell. Yrkessvenska B avslutas med en språkbedömning inom yrkesområdet.

För att planera insatsen för deltagare i Yrkessvenska B behöver anvisningen kompletteras med information till yrkessvenska@meritutbildning.com om vilken specifik AUB yrkessvenska ska kombineras med.

Obs! Innan Yrkessvenska B kan påbörjas ska deltagaren först anvisas till Fristående språk- och nivåbedömningstest för att avgöra om Yrkessvenska är en lämplig insats. Detta kan genomföras online eller på plats på Merit.

 

Yrkessvenska B i kombination med anställning eller praktik

Insatsen är ett individuellt stöd i språkinlärningen under en praktik eller anställning och genomförs på arbetsplatsen 4 timmar per vecka. Innan Yrkessvenska B kan påbörjas ska deltagaren först anvisas till Fristående språk- och nivåbedömningstest som genomförs online eller på plats på Merit.