På Merit kan du lära dig svenska och du kan också få stöd i att hitta arbete. Läs mer om våra olika uppdrag här till höger!